1 Haziran 2012 Cuma

Önemli Eserler

Konu anahtar kelimeler ile kısaca anlatılmaya çalışılmıştır. Eserler BÜYÜK harfler ile yazılarak belirtilmiştir.

Kâşgarlı Mahmud:  DİVAN-I  LÜGAT İT TÜRK

Hoca Ahmet Yesevi: DİVAN-I HİKMET

Yusuf Hac Hacib: KUTADGU BİLİG

Edip Ahmet Yükneki: ATABETÜ'L HAKAYIK

Hz. Mevlana Celaleddin Rumi: Anadolu Selçuklu, Büyük Mutasavvıf, MESNEVİ, MEKTUBAT, DİVAN-I KEBİR, FİHİ MAFİH

Hacı Bektaş Veli: Mutasavvıf, Anadolu Türkleşti, MAKALAT

Yunus Emre: Tasavvuf, DİVAN, RİSALETÜN NUSHİYYE

Ahmet Gülşehri: İranlı şair Ferîdüddîn-i Attâr'ın MANTIK'ÜT TAYR adlı eserini Türkçeye çevirdi.

Aşık Paşa: GARİPNAME (Türkçe yazılan eserdir.)

Hoca Dehhani: Divan edebiyatçısı, SELÇUKLU ŞEHNAMESİ

Germiyenli Ahmedi:Divan edebiyatçısı,  İSKENDERNAME, CEMŞİD Ü HÜRŞİD

Sadrettin Konevi:Tasavvufçu, Ekberlik tarikatını kurdu.

İbn-i Bibi: Farsça eser yazmıştır. EL EVAMİR'ÜL ALAİYE

Piri Reis: Kaptan-ı Deryalık yapmıştır. KITAB-I BAHRİYE

Seydi Ali Reis: Kaptan-ı Deryalık yapmıştır. MİRAT'ÜL MEMALİK

Firdevsi: ŞEHNAMESİ'nde İran-İskit savaşlarından bahsedilir.

Katip Çelebi: FEZLEKE, CİHANNÜMA, KEŞFÜ'Z ZÜNUN

Evliye Çelebi: XVII .yüzyılda Osmanlı sosyal yaşamına ilişkin bilgileri SEYAHATNAME adlı eserinde vermiştir.

Koçi Bey: IV. Murat Döneminde yapılacak olan yenilikler ile ilgili rapor düzenlemiştir.

Arap seyyah olan İbn-i Fedlan'ın SEYAHATNAMEsi X.yüzyıldaki Başkurtları anlatır.

Uygurların Yazıtları: KARABALGASUN ve SİNE-UŞİ yazıtları.
Uygurların Destanları: GÖÇ, TÜREYİŞ

Kırgızların Yazıtları: YENİSEY YAZITLARI
Kırgızların Destanları: MANAS DESTANI

Kıpçaklar: KODEKS KUMANİKUS isminde sözlüğü vardır.
Oğuzlar: "DEDE KORKUT HİKAYELERİ" Oğuzların Kıpçaklar ile arasındaki mücadelesinden bahseder.
Asya Hunları Destanları: OĞUZ KAĞAN
Göktürklerin Destanları: ERGENEKON(BOZKURT)
İskitlerin Destanları: ALP ER TUNGA(Afrasiyab) ve ŞUAyrıca:
Satuk Buğra Han Destanının konusu İslamiyetin kabul edilişini anlatır.
Alman NİBELÜNGEN DESTANI'nın konusu Hunlardır.
Rus IGOR DESTANI konusu Kumanlardır.
İran ŞEHNAME DESTANI konusu İskitlerdir.(Sakalardır).
"Tanrının Kırbacı" lakabı Atilla'ya aittir (Avrupa Hun Devleti)Hiç yorum yok:

Yorum Gönder