23 Haziran 2012 Cumartesi

Avira Scheduler is not loaded

Avira antivirüs üzerinde Scheduler is not loaded hatası alanların yapması gerekenler:

Win + R yaparak çalıştır kutusunu açın. Kutucuğa cmd yazıp enterlayın. Şimdi kurulu olan Avira ve İşletim sistemine göre aşağıdaki kod satırını kopyalayın ve cmd ile açtığınız siyah ekrana mouse ile sağ tık yapıp yapıştır deyin ve enterlayın. Avira güncellenmeye başlayacaktır ve sorun çözülecektir.


Avira Professional Security
Windows XP için:
 "C:\Program Files\Avira\AntiVir Desktop\update.exe" /productupdatemode=3 /DM="0" 

Windows Vista/Windows 7 (32-bit) için:
"C:\Program Files\Avira\AntiVir Desktop\update.exe" /productupdatemode=3 /DM="0" 

Windows Vista/Windows 7 (64-bit) için:
"C:\Program Files (x86)\Avira\AntiVir Desktop\update.exe" /productupdatemode=3 /DM="0"


Avira Free Antivirus, Avira Antivirus Premium 2012, Avira Internet Security 2012 

Windows XP için:
"C:\Program Files\Avira\AntiVir Desktop\update.exe" /DM="0" /RECEIVETIMEOUT=120

Windows Vista/7 (32-bit) için:
"C:\Program Files\Avira\AntiVir Desktop\update.exe" /DM="0" /RECEIVETIMEOUT=120

Windows Vista/7 (64-bit) için:
"C:\Program Files (x86)\Avira\AntiVir Desktop\update.exe" /DM="0" /RECEIVETIMEOUT=120

1 Haziran 2012 Cuma

Önemli Eserler

Konu anahtar kelimeler ile kısaca anlatılmaya çalışılmıştır. Eserler BÜYÜK harfler ile yazılarak belirtilmiştir.

Kâşgarlı Mahmud:  DİVAN-I  LÜGAT İT TÜRK

Hoca Ahmet Yesevi: DİVAN-I HİKMET

Yusuf Hac Hacib: KUTADGU BİLİG

Edip Ahmet Yükneki: ATABETÜ'L HAKAYIK

Hz. Mevlana Celaleddin Rumi: Anadolu Selçuklu, Büyük Mutasavvıf, MESNEVİ, MEKTUBAT, DİVAN-I KEBİR, FİHİ MAFİH

Hacı Bektaş Veli: Mutasavvıf, Anadolu Türkleşti, MAKALAT

Yunus Emre: Tasavvuf, DİVAN, RİSALETÜN NUSHİYYE

Ahmet Gülşehri: İranlı şair Ferîdüddîn-i Attâr'ın MANTIK'ÜT TAYR adlı eserini Türkçeye çevirdi.

Aşık Paşa: GARİPNAME (Türkçe yazılan eserdir.)

Hoca Dehhani: Divan edebiyatçısı, SELÇUKLU ŞEHNAMESİ

Germiyenli Ahmedi:Divan edebiyatçısı,  İSKENDERNAME, CEMŞİD Ü HÜRŞİD

Sadrettin Konevi:Tasavvufçu, Ekberlik tarikatını kurdu.

İbn-i Bibi: Farsça eser yazmıştır. EL EVAMİR'ÜL ALAİYE

Piri Reis: Kaptan-ı Deryalık yapmıştır. KITAB-I BAHRİYE

Seydi Ali Reis: Kaptan-ı Deryalık yapmıştır. MİRAT'ÜL MEMALİK

Firdevsi: ŞEHNAMESİ'nde İran-İskit savaşlarından bahsedilir.

Katip Çelebi: FEZLEKE, CİHANNÜMA, KEŞFÜ'Z ZÜNUN

Evliye Çelebi: XVII .yüzyılda Osmanlı sosyal yaşamına ilişkin bilgileri SEYAHATNAME adlı eserinde vermiştir.

Koçi Bey: IV. Murat Döneminde yapılacak olan yenilikler ile ilgili rapor düzenlemiştir.

Arap seyyah olan İbn-i Fedlan'ın SEYAHATNAMEsi X.yüzyıldaki Başkurtları anlatır.

Uygurların Yazıtları: KARABALGASUN ve SİNE-UŞİ yazıtları.
Uygurların Destanları: GÖÇ, TÜREYİŞ

Kırgızların Yazıtları: YENİSEY YAZITLARI
Kırgızların Destanları: MANAS DESTANI

Kıpçaklar: KODEKS KUMANİKUS isminde sözlüğü vardır.
Oğuzlar: "DEDE KORKUT HİKAYELERİ" Oğuzların Kıpçaklar ile arasındaki mücadelesinden bahseder.
Asya Hunları Destanları: OĞUZ KAĞAN
Göktürklerin Destanları: ERGENEKON(BOZKURT)
İskitlerin Destanları: ALP ER TUNGA(Afrasiyab) ve ŞUAyrıca:
Satuk Buğra Han Destanının konusu İslamiyetin kabul edilişini anlatır.
Alman NİBELÜNGEN DESTANI'nın konusu Hunlardır.
Rus IGOR DESTANI konusu Kumanlardır.
İran ŞEHNAME DESTANI konusu İskitlerdir.(Sakalardır).
"Tanrının Kırbacı" lakabı Atilla'ya aittir (Avrupa Hun Devleti)Osmanlı Padişahları


Ertugrul Gâzi oğlu Osman Bey'e bir devlet bırakmıştı.

Osmanlı Padişahları:
I. Osman (1299-1326)
I. Orhan (1326-1359)
I. Murad (1359-1389)
I. Beyazid (1389-1402)
I. Mehmed (1403-1421)
II. Murad (1421-1451)
II. Fatih Mehmed (1451-1481)
II. Beyazid (1481-1512)
I. Selim (1512-1520)
I. Süleyman (1520-1566)
II. Selim (1566-1574)
III. Murat (1574-1595)
III. Mehmed (1595-1603)
I. Ahmed (1603-1617)
I. Mustafa (1617-1623)
II. Osman (1618-1622)
IV. Murat (1623-1640)
I. Ibrahim (1640-1648)
IV. Mehmed (1648-1687)
II. Süleyman (1687-1691)
II. Ahmed (1691-1695)
II. Mustafa (1695-1703)
III. Ahmed (1703-1730)
I. Mahmud (1730-1754)
III. Osman (1754-1757)
III. Mustafa (1757-1774)
I. Abdülhamid (1774-1789)
III. Selim (1789-1807)
IV. Mustafa (1807-1808)
II. Mahmud (1808-1839)
I. Abdülmecid (1839-1861)
I. Abdülaziz (1861-1876)
V. Murat (1876)
II. Abdülhamid (1876-1909)
V. Mehmed Resad (1909-1918)
VI. Mehmed Vahdettin (1918-1922)
1922 Saltanat kaldırıldı ve Osmanlı İmparatorluğu son buldu.

1839-1876 Tanzimat Dönemidir. (İpucu olarak MEC AZ kullanabiliriz.)
Sultan AbdülMECid ve Sultan AbdülAZiz in dönemidir.
Tanzimat ve Islahat Fermanı; Sultan Abdülmecid döneminde yayınlanmıştır.

DURAKLAMA DÖNEMİ (1579-1699):
Sokullu Mehmet Paşa'nın 1579'da ölümünden, 1699 Karlofça antlaşmasına kadar geçen dönemdir. Bu dönemin Padişahları sırasıyla:
III. Murat (1574-1595),
III.Mehmet (1595-1603),
 I. Ahmet (1603-1617),
 I.Mustafa (1617-1618),
II. Osman(Genç)(1618-1622),
I.Mustafa (1622-1623),
IV. Murat (1623 -1640),
I.İbrahim (1640-1648),
IV. Mehmet (1648) -1687) ,
II.Süleyman (1687-1691),
 II. Ahmet (1691-1695),
II. Mustafa (1695-1703)